Osis

STRUKTUR KEPENGURUSAN OSIS SMK PANTURA 1 MAUK
PERIODE 2019/2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ketua            : Rizki wahyudi
Wakil Ketua : Khuswatul Nisa
Sekretaris    : 1. Febi rizki pradana
                        2. Istianatul kamila
Bendahara  : 1. Dea Adinda
                        2. Hayatin Nupus

1. Seksi ketakwaan ketuhanan YME 
    1. Khaerunnisa
    2. Merliyana
    3. Yusnita
2. Seksi kepribadian dan budi pekerti luhur
    1. Riska safitri
    2. Sabrina
    3. Kuryatul
3. Seksi kesenian dan kewurausahaan
     1. Sintiya wati
     2. Siti Ameliya
     3 Widy safitri
4. Seksi pembinaan kesehatan dan jasmani
    1. Mulyana
    2. Lisyana
5. Seksi keterampilan
    1. Puput wulandari
    2. Lusiyani